เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลประจำปี ๒๕๕๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ กันยายน ณ จังหวัดนครนายก
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16