เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และวิทยากรจากบริษัทเกริกไกร ฮอนดัส บิ๊กวิง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16