เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558


วันอังคารที่ 29ธันวาคม 2558 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนางสำรวย  พยอมใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คณะผู้บริหาร ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะอาจารย์และนักศึกษาช่างโรงเรียนเทคโนโลยี่ชนะพลขันธ์ เจ้าหน้าที่บริษัทนิสสัน และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16