เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีรับพระธรรมทูตจังหวัด 2559


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระธรรมทูตจังหวัดนคราชสีมา เยี่ยมวัดศรีษะละเลิงในโครงการตำบล หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16