เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว ประจำปี 2559


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันการกำจัดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าว และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายไพโรจน์  ขำแจง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16