เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาจากประสบการณ์จริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาจากประสบการณ์จริง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนางสุรีย์  พิมพ์ปรุุ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16