เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีมอบ บัตรประจำตัวสมาชิก อฟปร ตำบลบ้านใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำบัตรประจำตัว อฟปร โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มอบประจำตัว อฟปร ให้กับสมาชิก อฟปร ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเอนกประสงคฺ์เทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16