เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒


เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมกิจกรรมบำเพ์ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16