เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16