เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอานนท์  วชิรญาโน หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบำรุง พร้อมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน Kick Off "โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ สุรนารี

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16