เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบทุนพัฒนาตำบล จากมูลนิธิคาราบาว


เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ รับมองทุนพัฒนาตำบล จากมูลนิธิ คาราบาว ที่มอบให้แก่ เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้เป็นเจ้าของเรียงความยอดเยี่ยม หัวข้อ "ของดีประจำตำบลของหนู" และร่วมกับเด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข มอบเงินบริจาคให้กับพระครูปลัดบุญเชิง  เจ้าอาวาสวัดศีรษะสิบ เพื่อใช้ในการบำรุงศาสนสถาน วัดศีรษะสิบ ตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16