เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บริเวณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ


วันทีี่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16