เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลไปถึงสามแยกอันอัน 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16