เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางสายตา


วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16