เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ขวบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16