เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16