เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เข้าชมภาพยนต์เรื่อง The Lion King ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Nakhon Ratchasima





2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16