เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา )


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับวัดในเขตเทศบาล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่อินทราราม หมู่ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดในเขตตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16