เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำดิบขาดแคลน


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ประสานเทศบาลนครนครราชสีมา ตามหนังสือเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ นม 52785/149 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำประปา โดยขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลนครราชสีมาจ่ายน้ำให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ในอัตรา 15 บาท/ลูกบาศก์เมตร รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยเฉลี่ยวันละ 8,000 ลูกบาศก์เมตร

ในวันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 11.00 น. เทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้อนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่สามารถเปิดใช้น้ำ โดยผ่านมาตรวัดน้ำที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องตำบลบ้านใหม่ได้ระดับหนึ่ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16