เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ฑ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16