เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประฃุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณ๊เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ ห้องประฃุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-10
2020-03-20
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-05