เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา บริเวณ วัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่

2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-10
2020-03-20
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-05