เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันพุธทีี่ 18 มีนาคม 2563 นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง 

2020-11-17
2020-10-19
2020-10-19
2020-10-17
2020-10-16
2020-10-16
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-24
2020-09-22