เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข "


          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับสถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข " เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยประชาชนสามารถนำสิ่งของอุปโภค - - บริโภคมาร่วมสมทบเติมใน " ตู้ปันสุข " ได้ บริเวณ ตู้ยามบ้านใหม่ ม.5 ตำบลบ้านใหม่

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12