เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12