เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16