เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ให้การต้อนรับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


     วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลให้การต้อนรับนายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 2  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลขลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนคราชสีมา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22