เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบสิ่งของ


     วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 หลัง และชุดใส่ปฏิบัติงานจำนวน 4 ชุด จากนางศรัณยดาพร  ชัยสายัณห์ และนายศุภศิษฏ์  ชัยสายัณห์ เพื่อใช้ในการทำงานของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12