เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบสิ่งของ


     วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 หลัง และชุดใส่ปฏิบัติงานจำนวน 4 ชุด จากนางศรัณยดาพร  ชัยสายัณห์ และนายศุภศิษฏ์  ชัยสายัณห์ เพื่อใช้ในการทำงานของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16