เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบสิ่งของ


     วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 หลัง และชุดใส่ปฏิบัติงานจำนวน 4 ชุด จากนางศรัณยดาพร  ชัยสายัณห์ และนายศุภศิษฏ์  ชัยสายัณห์ เพื่อใช้ในการทำงานของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22