เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจคัดหาสารเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จากด้านหน้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ถึงสามแยกมะขามเฒ่า เป็นระยะทางโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16