เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


          วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน่้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22