เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ slot938
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16