เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ (ศพอส.)โรงเรียนสูงอายุรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


         วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียดเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านใหม่ jqk41

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16