เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี


     วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชนะ ธรณีทอง  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธ์ุดี โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทสบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายสุรศักดิ์  สิทธิชัย หัวหน้าส่งเสริมการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล  สวัสดิชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตข้าวพันธุ์ดี คลองมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16