เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจจ้าง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่เข้าฟังบรรยาย และร่วมเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16