เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔


     วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายไชยวุษณ์  นระแสน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จุดบริการประชาชน ริมถนนยุทธศาสตร์ เยี่ยงหมู่บ้านแอทไลฟ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16