เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่  28  เมษายน  2564  นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้ประชุมคณะกรรมการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากได้เกิดเหตุอัคคีภัย รายนายเจริญชัย  ปทุมทอง  บ้านเลขที่  254  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นโกดังเก็บสินค้าและผลิตสินค้า  โดยไม่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง  และไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ จากเทศบาลตำบลบ้านใหม่  มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นโดยรวมประมาณ  1,944,391 บาท

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16