เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย


นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ปลัดเทสบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดเหตุจากอุทกภัย รายนางชื้น  กิ่งโคกกรวด  บ้านเลขที่  26  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2563

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16