เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง


        วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดลานสินค้าชุมชนศีรษะละเลิง ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ลานสินค้าชุมชนตลาดศีรษะละเลิง 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16