เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


        วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16