เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ครวจสอบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง


        วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือเบื้องต้นบ้านเรือนประชานที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ บริเวณบ้านปรางค์ทองหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16