เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปรับรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักชุมฃนเมืองนครราชสีมา


        วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปรับรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักชุมชนเมืองนครราชสีมา  โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนคราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16