เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


          วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา  แถกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานเทศบาลปรุใหญ่ และสิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เทศบาลไชยมงคล  เป็นวิทยากรร่วม อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และปฏิบัติภาคสนามบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16