เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่


           วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๓๐ น.   นายอนันต์  บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสุรัตน์  กรใหม่  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่     นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่    หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16