เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจำหน่ายสินค้าลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมชี้แจง โดยในการประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนผู้จำหน่ายสินค้าภายในตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16