เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ดูพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริการน้ำแร่ บริเวณบ้านมะขามเฒ่า หมู่ ๑๒


          วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมนายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง นางเพียงพิศ  แพงอนันต์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริการน้ำแร่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านมะขามเฒ่า หมู่ 12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16