เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำประปาขุนแดง


        วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องน้ำประปาในพื้นที่ขุ่นแดง พร้อมมอบหมายงานประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เร่งดำเนินการแก้ไข ให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างเร่งด่วน ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16