เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาล


          วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมนา โครงการ " พัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาล คู่สัญญาหน่วยงานรัฐ" ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง บทบาทของเอสเอ็มอี และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ทำธุรกิจอย่างโปร่งใสประชาชนไทยชื่นบาน ณ ห้องลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16