เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


          วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ พร้อมมอบหมายนโยบายการทำงาน ณบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16