เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน2566-2570 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10


 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ บุญทัน นางสุรัตน์  กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ลงพื้นที่บเทาสำโรง หมู่ที่ 9 และ  บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 ในการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และนำไปตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ณ ศาลาพลสมบัติและวัดศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16