เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย


          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22