เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย


          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16