เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2565


      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว)และกิจกรรมส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก บริเวณรอบสระพักตะกอนโรงผลิตน้ำประปา หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22